• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubrava

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubrava

Ispis E-mail

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Dubrava koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Pozivaju se:

1. Udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

2. Udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

3. učenička vijeća

4. studentski zborovi,

5. pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj

6. neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih).   

Kandidature za članove Savjeta mladih predaju se neposredno u Općinu Dubrava, Jedinstveni upravni odjel ili šalju poštom na adresu: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10342 Dubrava s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih“.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 28. srpnja 2024. godine.  

Uvjete i Poziv pogledati: 

1. JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA

2. PRILOG 1

3. PRILOG 2

4. PRILOG 3

361085465 792591122866363 2808579904498952079 n

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije