ELEKTRA KRIŽ - OBAVIJEST

Ispis

HEP ODS d.o.o., Elektra Križ obavještava Vas da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju  biti  privremeno prekinuta isporuka  električne energije na Vašem objektu:

- dana 15.01.2019 (utorak):

- u vremenu planirano od 08:00 do 09:30 sati za cijela naselja:Dubrava, Gornji Dragičevci, Svinjarec, Graberec, Bađinec, Podlužan, Kostanj, Zetkan, Zgališće, Novaki, Kunđevac, Žukovec, Ladina, Koritna, Dubravski Markovac, Paruževac, Brezje, Zvekovac, Radulec i Gornji Marinkovac,

- dana 17.01.2019 (četvrtak):

- u vremenu planirano od 13:00 do 14:00 sati za cijela naselja Dubrava, Gornji Dragičevci, Svinjarec, Graberec, Bađinec, Podlužan, Kostanj, Zetkan, Zgališće, Novaki, Kunđevac, Žukovec, Ladina, Koritna, Dubravski Markovac, Paruževac, Brezje, Zvekovac, Radulec i Gornji Marinkovac.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju