TIM 2 - HITNA MEDICINA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Ispis

Općina Dubrava potpisala je ugovor o sufinaciranju Tima 2 Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine u kojem će sudjelovati sa iznosom od 36.980,00 kuna.