PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA

Ispis

 

19. rujan 2022.

-

SVINJAREC, BAĐINEC, KOSTANJ, PODLUŽAN, ZGALIŠĆE, KUNĐEVAC, VUKŠINAC GORNJI I VUKŠINAC DONJI

     

20. rujan 2022.

-

NOVAKI, GRABEREC, ZETKAN, MOSTARI, MARINKOVAC GORNJI, MARINKOVAC DONJI I PEHARDOVAC

     

21. rujan 2022.

-

ZVEKOVAC, PARUŽEVAC, RADULEC, BREZJE, DUBRAVSKI MARKOVAC, KORITNA I LADINA

     

22. rujan 2022.

-

NOVA KAPELA, STARA KAPELA, HABIJANOVAC, I ŽUKOVEC

     

23. rujan 2022.

-

DUBRAVA PO ULICAMA

     

24. rujan 2022.

-

DUBRAVA PO ULICAMA