(Odluka o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom)

Ispis

Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom za vrijeme važenja Uredbe, provest će se automatski.” Time se otklanja svaka bojazan da Gradska plinara Zagreb-opskrba d.o.o. neće prihvatiti nove korisnike s našeg područja. Nakon ove odluke nije više potrebno slati obrasce za promjenu opskrbljivača prema Opskrbljivaču u javnoj usluzi, nego će to opskrbljivači rješavati između sebe automatski.