• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLADIM OBITELJIMA I MLADIMA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLADIM OBITELJIMA I MLADIMA U 2023. GODINI

Ispis E-mail

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih potpora usmjerenih na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Korisnici) s ciljem demografske obnove i izjednačavanja mogućnosti ostanka mladih obitelji i mladih u Republici Hrvatskoj.

Financijska potpora u okviru Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (KLASA: 001-01/23-01/17, URBROJ: 519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Prihvatljivi korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Općine Dubrava najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore kako slijedi:

 • 180,00 eura (1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj sa djecom

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 eura (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

 • 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Rok za dostavu zahtjeva je 30.09.2023. godine ili do dana obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC SSMO 

PREDLOŽAK IZJAVE 

print

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije