• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna

Vijesti

BEZ VODE zbog radova, u utorak (24.08.21) od 8 do 16 sati vode neće imati naselja:

Ispis E-mail

Celine, Gaj, Dijaneš, Krkač, Brezani, Rakovec, Banićevec, Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec, Naselje Stjepana Radića, Konak, Ul. Krunoslava Kutena i Cerje, dio ulica u Luki od kućnog broja 101 do 293, Gradec, Gradečki Pavlovec, Cugovec, Potočec, Grabrić, Lubena, Salajci, Tučenik, Buzadovec te naselja općine Dubrava.

Građani se pitkom vodom mogu opskrbiti u Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije, PJ Vrbovec, Kolodvorska 29.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA

Ispis E-mail

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Dubrava dana 23. kolovoza u jutarnjim satima,

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Dalibor Križan 099/370- 7472.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava, na radno mjesto „viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove“

Ispis E-mail

Klasa: 112-02/21-20/1

Urbroj: 238/05-04/1-21-1

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava, na radno mjesto:

   „viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove“

Opširnije

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije