Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić - PONOVLJENI POSTUPAK

Ispis E-mail

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK traje od dana 19.05.2023. do 25.05.2023. u 11:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić - PONOVLJENI POSTUPAK

Ispis E-mail

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK traje od dana 19.05.2023. do 25.05.2023. u 09:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić

Ispis E-mail

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić traje od dana 14.04.2023. do 20.04.2023. u 13:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić

Ispis E-mail

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić traje od dana 14.04.2023. do 20.04.2023. u 09:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4