Poziv za dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK

Ispis E-mail

Poziv za dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK 5, traje od dana 13.07.2023. do 19.07.2023. u 12:00 sati.

 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

 

Poziv za dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK 5, traje od dana 13.07.2023. do 19.07.2023. u 12:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić PONOVLJENI POSTUPAK 4, traje od dana 07.07.2023. do dana 12.07.2023. godine u 12:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić PONOVLJENI POSTUPAK 4, traje od dana 07.07.2023. do dana 12.07.2023. godine u 13:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Poziv za dostavu ponuda za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK 3 traje od dana 15.06.2023. do 21.06.2023. godine u 12:00 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

 Upisnik o zaprimanju ponuda

Poziv za dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK 3 traje od dana 15.06.2023. do 21.06.2023. u 13:00 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

 Projekti 4

 Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić - PONOVLJENI POSTUPAK

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK traje od dana 19.05.2023. do 25.05.2023. u 11:00 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

 

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić - PONOVLJENI POSTUPAK

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK traje od dana 19.05.2023. do 25.05.2023. u 09:00 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić traje od dana 14.04.2023. do 20.04.2023. u 13:00 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić traje od dana 14.04.2023. do 20.04.2023. u 09:00 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić - PONOVLJENI POSTUPAK

Ispis E-mail

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK traje od dana 19.05.2023. do 25.05.2023. u 09:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2)

Projekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić

Ispis E-mail

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić traje od dana 14.04.2023. do 20.04.2023. u 13:00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Troskovnik GO radova - Rekonstrukcija i dogradnja djecjeg vrtica - Dubrava BC(2) (2)

Prrojekti

Projekti 2

Projekti 3

Projekti 4

  • 1
  • 2