Gospodarstvo

Ispis E-mail

Na području Općine Dubrava posluju uglavnom male tvrtke, obrtnici, poljoprivredna gospodarstva, a u najvećem broju ima malih seoskih obiteljskih gospodarstava.

Poslovni subjekti

zgrada gramip

Ukupno je registrirano 40 poslovnih subjekata u kojima je zaposleno oko 700 radnika. Najveće tvrtke na području općine koje zapošljavaju oko 70 posto od ukupnog broja zaposlenih su Gramip d.o.o., Sablić d.o.o., Mlinoprom i Poljostroj.

Po broju registritanih obrtnika općina Dubrava je sa 146 obrtnika proizvodnih i uslužnih djelatnosti jedna od “jačih” obrtničkih općina u Zagrebačkoj županiji, a u sektoru poljoprivrede organizirano je jedno veće poljoprivredno gospodarstvo koje raspolaže sa stotinjak muznih krava te jedno veće privatno ribnjačarstvo sa proizvodnjom svih vrsta slatkovodne ribe sa godišnjom proizvodnjom oko 400 tona.

ribnjaci

Ribnjaci Dubrava

zrno

Eko proizvodi sa imanja “Zrno”

umjetno jezero fuka

Umjetno jezero “Fuka”

Ciljevi u budućnosti

Zbog idealnih prirodnih uvjeta, očuvanog okoliša te relativno dobre prometne povezanosti i blizine Zagreba, gospodarski ciljevi općine u narednom razdoblju su ubrzani razvoj lovnog, ribolovnog i seoskog turizma te formiranje malih industrijskih i uslužnih pogona na području industrijske zone.

ZOO Rezervat Varoški lug

Specijalni zoološko–ornitološki rezervat Varoški lug leži unutar istoimene šumskogospodarske jedinice jugoistočno od Vrbovca te jugozapadno od Dubrave uz vodotok rijeke Glogovnice na površini od 811 hektara. Motiv za proglašenje rezervatom, ove samo relativno sačuvane prirodne cjeline šume hrasta lužnjaka s izuzetno raznolikim životinjskim svijetom, je otvaranje mogućnosti multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja što je u skladu s akutnošću problematike ugroženosti biljnog i životinjskog svijeta.

varoski lug2

Bogatstvo životinjskih vrsta

Tu obitava veliki broj predstavnika srednjeeuropske faune: obični jelen, srna, divlja svinja, vidra, jazavac, divlja mačka, kuna zlatica, lisica, tvor, mala lasica, zerdav i dr.
Od ptica, svoje obitavalište tu su našle: crna roda, siva čaplja, žune, dijetlovi, sjenice, brgljezi, divlji golubovi, divlje grlice, liske, ronci, vodene kokošice, trstenjaci, vodomari, divlje patke i dr.
Od grabljivica tu su: škanjci, jastrebovi, lunje, gavran te kao izuzetno rijedak, orao štekavac ili bjelorepan.