Proračun

Ispis E-mail

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Dubrava za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. godine - datum objave: 29.05.2024.

- Godišnje izvješće 

- Obrazloženje

- Višak prihoda

 

Finacijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2024. - 31.03.2024.  (PR-RAS i obveze) - datum objave: 10.04.2024.

- Obrasci financijskih izvještaja 

- Bilješke uz financijski izvještaj 

- Potvrda zaprimanja obrasca

- Ovjerena referenta stranica 

 

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Dubrava za 2023. godinu
Prilozi:
- Konsolidirani izvještaj 2023 (Obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO, OBVEZE)
- Bilješke uz konsolidirani izvještaj
- Ovjerena referentna stranica
- Potvrda zaprimanja obrasca

 

Izvještaj proračuna Općine Dubrava za razdoblje 01.01.-31.12.2023. (Obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO, OBVEZE)

Prilozi:
Izvještaj proračuna
Bilješke
Referentna stranica
Potvrda predaje obrasca

 

Proračun za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

- Opći dio 

- Posebni dio

- Ekonomska klasifikacija

- Funkcijska klasifikacija

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA ZA 2024. GODINU

-  OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA UZ PLAN PRORAČUNA ZA 2024.

 

 

II. izmjene i dopune Proračuna općine Dubrava za 2023. godinu

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. - 30.09.2023.

Potvrda

Referentna stranica

BILJEŠKE UZ DOKUMENT II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dubrava za 2023. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine

 

I. izmjene i dopune Proračuna općine Dubrava za 2023. godinu

 

Konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu
Prilozi:
- Potvrda predaje obrasca
- Referentna stranica

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023.

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023.-31.03.2023.

 

Godišnje izvršenje proračuna Općine Dubrava za 2022. godinu

Prilozi: 

 

Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu
Prilozi:

 

Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu

 

Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Prilozi:

I. izmjene i dopune Proračuna općine Dubrava za 2022. godinu

 

-Polugodišnje izvršenje Proračuna od 01.01. – 30.06.2022. godine,

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. godine

 

- Godišnje izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

 

Konsolidirani financijski izvještaji za 2021. godinu
Prilozi:
- Potvrda predaje obrasca
- Referentna stranica
- Konsolidirani obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE
-