Ispis E-mail

 

Ispis E-mail


Konsolidirani izvještaj općina Dubrava 01.01.-31.12.2018.

Nacionalna strategija, mjera - obrazac 2017./2018.

Obrazac konsolidacije

Bilješke uz konsolidirane obrasce

Referentna stranica

Fina potvrda


Izvještaj Općina Dubrava za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Godišnji izvještaj Općina Dubrava

Bilješke uz godišnji izvještaj Općina Dubrava

Referentna stranica

Fina potvrda


Izvještaj Dječji vrtić Dubrava za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Godišnji izvještaj Dječji vrtić Dubrava

Bilješke uz godišnji izvještaj Dječji vrtić Dubrava

Referentna stranica

Fina potvrda


JAVNA NABAVA - PLAN ZA 2019

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubrava za 2019. godinu

IZMJENE  I  DOPUNE  PLANA   NABAVE Općine Dubrava za 2018. godinu

PREGLED IZMJENE  I  DOPUNE  PLANA   NABAVE Općine Dubrava za 2018. godinu

PLAN NABAVE Općine Dubrava za 2018. godinu

Odluka - službenik za informiranje

PRIJEDLOG RANG LISTE

KONAČNA RANG LISTA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U 2019.


Financijska izvještaja za 2017. godinu za Općinu Dubrava

GO 2017

Potvrda Fine

BILJEŠKE - ZAVRŠNI - DUBRAVA

Konsolidacija Općina Dubrava 06-17 - verzija 5,04


Financijska izvještaja za 2017. godinu za Dječji vrtić Dubrava

Proračun

Izvještaj proračuna

Potvrda Fina

Bilješke 2017


 

Ispis E-mail

Godišnje izvršenje proračuna Općine Dubrava za 2019. godinu

Prilozi:

 

 

 

 

 

Konsolidirano izvješće

Prilozi:

 

 

- Financijski izvještaj proračuna za 2019. godinu, prilozi: 

GFI 2019.

Bilješke uz GFI

Potvrda predanog obrasca

 

Plan nabave Općine Dubrava za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Dubrava za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

 

Plan proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

 

I. izmjene i dopune Proračuna općine Dubrava za 2019. godinu

Godišnje izvršenje proračuna Općine Dubrava za 2018. godinu


JAVNA NABAVA -PLAN ZA 2019

Plan proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

II. Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine


I. Izmjene I dopune proračuna za 2018. godinu


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA ZA 2017 G - OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA - POSEBNI DIO

PRORAČUN OPĆINE DUBRAVA ZA 2018 GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019 I 2020 G-OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE DUBRAVA ZA 2018 GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019 I 2020G-POSEBNI DIO

PRORAČUN-ODLUKA O IZVRŠENJU 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ZA 2018-2020

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Dubrava za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Ispis E-mail

ADRESA
Ulica braće Radića 2
10342 Dubrava, HRVATSKA
Telefon 1: +385 01 2725 821
Telefon 2: +385 01 2726 444
Fax: +385 01 2728 788

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OSOBNA ISKAZNICA

IME: Općina Dubrava
ŽUPANIJA: Zagrebačka
SJEDIŠTE: Dubrava
STANOVNIKA: 5 478
POVRŠINA: 116 km²

Prostorni plan / Grafički dio

Filename Date & Time
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-1 2014-06-23 12:48:58
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_1 2014-06-23 12:50:14
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_2 2014-06-23 12:51:24
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_3 2014-06-23 12:52:34
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_4 2014-06-23 12:53:50
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_5 2014-06-23 12:55:04
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_21 2014-06-23 13:16:00
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-3_1 2014-06-23 12:56:22
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-3_2 2014-06-23 12:57:32
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_01 2014-06-23 12:57:38
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_02 2014-06-23 12:57:52
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_03 2014-06-23 12:58:00
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_04 2014-06-23 12:58:08
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_05 2014-06-23 12:58:28
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_06 2014-06-23 12:58:38
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_07 2014-06-23 12:58:48
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_08 2014-06-23 12:58:52
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_09 2014-06-23 12:58:56
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_10 2014-06-23 12:59:10
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-11 2014-06-23 13:08:26
An Adobe Acrobat file Prijedlog-Odluke-IV-Izmj-PPUO-Dubrava 2014-06-23 14:06:00
An Adobe Acrobat file ppuo-dubrava-procisceni-2014-2-4-vodoopskrba 2015-03-11 20:44:50
An Adobe Acrobat file ppuo-dubrava-procisceni-2014-2-5-odvodnja 2015-03-11 20:45:10
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_1-namjena 2015-03-11 20:37:00
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_2.1-elektroenergetika 2015-03-11 20:37:18
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_2.2-telekomunikacije 2015-03-11 20:40:58
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_2.3-plinoopskrba 2015-03-11 20:41:16
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.01-gp_badjinac_svinjarec 2015-03-11 20:48:56
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.02-gp_brezje_paruzevac_radujec_zeetkan_zvekovac 2015-03-11 20:49:20
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.03-gp_d_i_g_marinkovac_graberec_pehardovac 2015-03-11 20:49:22
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.04-gp_d_i_g_vuksinac_kundjevac 2015-03-11 20:49:36
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.05-gp_dubrava 2015-03-11 20:50:00
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.06-gp_dub_markovac_koritna_ladina 2015-03-11 20:50:00
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.07-gp_habjanovec_zukovec 2015-03-11 20:50:16
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.08-gp_kostanj 2015-03-11 20:50:14
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.09-gp_mostari 2015-03-11 20:50:20
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.10-gp_nova_i_stara_kapela 2015-03-11 20:50:32
An Adobe Acrobat file ppuodubravaprocisceni201431uvjeti 2015-03-11 20:48:44