Ispis E-mail

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubravapostane poželjno mjesto za rad i život. Općinska uprava Dubrava opredijeljena je za obavljanje svoje zakonom definirane djelatnosti na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje njihovih očekivanja i to posebno kroz: Poticanje građana na sudjelovanje u predlaganju i odlučivanju o poslovima koji se tiču njihovog svakodnevnog života i rada, Osiguranje potpune sukladnosti rada općinske uprave sa zahtjevima primjenjivih zakona i propisa, Dosljednu primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i antikoruptivnog djelovanja i Analiziranje i ocjenjivanje vlastitog rada uz praćenje zadovoljstva građana i utvrđivanje mogućnosti za neprekidno poboljšavanje učinkovitosti općinske uprave. Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje: uređenja naselja i stanovanje, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalne djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdravstvene zaštite, odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite potrošača, zaštite i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite, prometa na našem području, ostale poslove sukladno posebnim zakonima, te rada i učinkovitosti rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja. U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Dubravaspremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

Prostorni plan / Grafički dio

Filename Date & Time
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-1 2014-06-23 10:48:58
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_1 2014-06-23 10:50:14
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_2 2014-06-23 10:51:24
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_3 2014-06-23 10:52:34
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_4 2014-06-23 10:53:50
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_5 2014-06-23 10:55:04
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-2_21 2014-06-23 11:16:00
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-3_1 2014-06-23 10:56:22
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-3_2 2014-06-23 10:57:32
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_01 2014-06-23 10:57:38
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_02 2014-06-23 10:57:52
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_03 2014-06-23 10:58:00
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_04 2014-06-23 10:58:08
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_05 2014-06-23 10:58:28
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_06 2014-06-23 10:58:38
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_07 2014-06-23 10:58:48
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_08 2014-06-23 10:58:52
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_09 2014-06-23 10:58:56
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-4_10 2014-06-23 10:59:10
An Adobe Acrobat file 2_P_IV_ID_PPUO-Dubrava-33-11 2014-06-23 11:08:26
An Adobe Acrobat file Prijedlog-Odluke-IV-Izmj-PPUO-Dubrava 2014-06-23 12:06:00
An Adobe Acrobat file ppuo-dubrava-procisceni-2014-2-4-vodoopskrba 2015-03-11 19:44:50
An Adobe Acrobat file ppuo-dubrava-procisceni-2014-2-5-odvodnja 2015-03-11 19:45:10
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_1-namjena 2015-03-11 19:37:00
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_2.1-elektroenergetika 2015-03-11 19:37:18
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_2.2-telekomunikacije 2015-03-11 19:40:58
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_2.3-plinoopskrba 2015-03-11 19:41:16
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.01-gp_badjinac_svinjarec 2015-03-11 19:48:56
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.02-gp_brezje_paruzevac_radujec_zeetkan_zvekovac 2015-03-11 19:49:20
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.03-gp_d_i_g_marinkovac_graberec_pehardovac 2015-03-11 19:49:22
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.04-gp_d_i_g_vuksinac_kundjevac 2015-03-11 19:49:36
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.05-gp_dubrava 2015-03-11 19:50:00
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.06-gp_dub_markovac_koritna_ladina 2015-03-11 19:50:00
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.07-gp_habjanovec_zukovec 2015-03-11 19:50:16
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.08-gp_kostanj 2015-03-11 19:50:14
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.09-gp_mostari 2015-03-11 19:50:20
An Adobe Acrobat file ppuo_dubrava_procisceni_2014_4.10-gp_nova_i_stara_kapela 2015-03-11 19:50:32
An Adobe Acrobat file ppuodubravaprocisceni201431uvjeti 2015-03-11 19:48:44