Brinimo o okolišu

RECIKLIRAJMO!

Reciklažno dvorište Općine Dubrava
Adresa

Strossmayerova bb

Radno vrijeme:

Svaki utorak od 11 – 19 h, subotom 7-15 sati. (osim blagdanom i neradnim danima).

ZA ČIŠĆU DUBRAVU

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, a uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala

Što se sve može odlagati?

 • papir i karton,
 • plastika,
 • metalna ambalaža,
 • staklena ambalaža,
 • stiropor,
 • PET-boce,
 • ambalažu boja, lakova i ulja,
 • zeleni otpad, stare
 • lijekove,
 • motorna i jestiva ulja,
 • elektriku i elektroniku,
 • akumulatore i baterije,
 • tekstil i obuću

Tko smije koristiti RD? – besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorište imaju fizičke osobe s područja općine Dubrava uz predočenje osobne iskaznice. Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju i vlasnici-posjednici nekretnina koje povremeno koriste, a nemaju prebivalište na području Dubrave uz predočenje osobne iskaznice i dokaza o izvršenom plaćanju usluge za odvoz komunalnog otpada za protekli mjesec. Na primjer, „vikendaši“ koji uredno podmiruju obveze odvoza otpada.

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta Općini Dubrava ” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta koda KK.06.3.1.03.0127 financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prijavitelj i korisnik Projekta je Općina Dubrava, a odgovorna osoba je općinski načelnik Tomislav Okroša

Ukupna vrijednost Projekta je 2.679.796,25. kuna, a iznos EU sufinanciranja je 1.401.107,02 kuna.

Planirano vrijeme provedbe Projekta je 01.03. 2020. godine do 30.04. 2021. godine.

Aktivnosti projekta su: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.