O projektu

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta Općini Dubrava ” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta koda KK.06.3.1.03.0127 financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. 

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prijavitelj i korisnik Projekta je Općina Dubrava, a odgovorna osoba je općinski načelnik Tomislav Okroša

Ukupna vrijednost Projekta je 2.679.796,25. kuna, a iznos EU sufinanciranja je 1.401.107,02 kuna.

Planirano vrijeme provedbe Projekta je 01.03. 2020. godine do 30.04. 2021. godine.

Aktivnosti projekta su: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

ZA ČIŠĆU DUBRAVU

Što je otpad? – sve ono što namjeravamo baciti, ali se može reciklirati ili ponovno iskoristiti

U Hrvatskoj godišnje svaka osoba proizvede prosječno 400kg otpada

Gdje? – Dubrava, Strossmayerova bb

Vrijednost projekta 2.679.496,25 kn

Poticanje ljudi na prikupljanje, razvrstavanje i smanjenje otpada

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, a uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala