Savjetovanje s javnošću

Ispis E-mail

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila "Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću" u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu na stranicama Općine Dubrava objavljen je "Plan savjetovanja s zainteresiranom  javnošću" Općine Dubrava. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno, možete uputiti putem Obrasca uz obaveznu naznaku pojedinog nacrta općeg akta na koje se internetsko savjetovanje odnosi. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KOORDINATORI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Julija Jurić
T: 01 2725 821
F: 01 6531 763
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Općine Dubrava

 

            SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA 2022. godinu 

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU: 

 

 

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA: 

          - Izvješće o provedenom savjetovanju

 

  • I.Izmjene i dopune proračuna Općine Dubrava za 2022.godini

            - Opći dio

           -Posebni dio
           -Obrazac savjetovanja

          - Izvješće o provedenom savjetovanju

 

           - Izvješće - Odluka o komunalnim djelatnostima 

 

          - Izvješće - Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

____________________________________________________________________

           SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA 2021. godinu 

 

 

 

  • I.Izmjene i dopune proračuna Općine Dubrava za 2021.godini

 

  • II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

       Prilozi:

       - opći dio

       - posebni dio

       - obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

 _________________________________________________________________________

       SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA 2020. godinu 

 _________________________________________________________________________

       SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA 2019. godinu