Savjetovanje s javnošću

Ispis

 

 

  • II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

Prilozi:

- opći dio

- posebni dio

- obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću