Sjednice općinskog vijeća

Ispis E-mail

Sjednice općinskog vijeća

 

NAPOMENA:

Sjednice Općinskoga vijeća Općine Dubrava su javne i na njima može sudjelovati ograničen broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Za sudjelovanje na sjednici Općinskoga vijeća potrebno je predati ispunjen Obrazac najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice osobno u OpćinuDubrava ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Razdvajanje otpada: Zašto? Kako? Gdje?

Ispis E-mail

 • Zašto gospodariti otpadom? : Neodgovornim ponašanjem i stvaranjem smeća koje je preko 80% završavalo na odlagalištima diljem Hrvatske u samo 10 godina na odlagalištima je završilo sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna. Upravo zato uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom – tako štedimo vrijedne sirovine, čuvamo prirodu, te stvaramo nova radna mjesta.
 • Što možemo s otpadom? – Prevencija – Ponovna uporaba – Recikliranje – Oporaba – Zbrinjavanje
 • Kamo s otpadom? – Ispravan način postupanja s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima:
  • – Odvojeno prikupljanje (prema vrsti otpada)
  • – Odlaganje otpada u za to predviđene spremnike
 • Vrste otpada – U kućanstvu nastaje više vrsta otpada:  Papir; Metal; Staklo; Plastika; Glomazni otpad; EE otpad; Bio otpad; Građevni otpad

Šenoe (bivše veterinarsko dvorište). 

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u mjestima na području Općine Dubrava prema Planu jednom u tri mjeseca za svako selo. 

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  • – način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja      miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te    odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila,    problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada,
  • – prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta (RD),
  • – način izračuna granične količine MKO za određena razdoblja, – način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju   građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i

–  način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine MKO

Javna nabava

Ispis E-mail

Planovi nabave Općine Dubrava 

Plan nabave dostupan je  na sljedećoj poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik 

Upute za pretraživanje plana nabave na EOJN

 

Registar za preuzimanje

Registar ugovora dostupan je na sljedećoj poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik 

Upute za pretraživanje registra ugovora na EOJN

 

Sukob interesa