RECIKLAŽNO DVORIŠTE DUBRAVA

ZA ČIŠĆU DUBRAVU

  • Što je otpad? – sve ono što namjeravamo baciti, ali se može reciklirati ili ponovno iskoristiti
  • U Hrvatskoj godišnje svaka osoba proizvede prosječno 400kg otpada
  • Gdje? – Dubrava, Strossmayerova bb
  • Vrijednost projekta 2.679.496,25 kn
  • Poticanje ljudi na prikupljanje, razvrstavanje i smanjenje otpada
  • Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, a uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala
  • Tko smije koristiti RD? – besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorište imaju fizičke osobe s područja općine Dubrava uz predočenje osobne iskaznice. Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju i vlasnici-posjednici nekretnina koje povremeno koriste, a nemaju prebivalište na području Dubrave uz predočenje osobne iskaznice i dokaza o izvršenom plaćanju usluge za odvoz komunalnog otpada za protekli mjesec. Na primjer, „vikendaši“ koji uredno podmiruju obveze odvoza otpada.
  • Što se sve može odlagati? – papir i karton, plastika, metalna ambalaža, staklena ambalaža, stiropor, PET-boce, ambalažu boja, lakova i ulja, zeleni otpad, stare lijekove, motorna i jestiva ulja, elektriku i elektroniku, akumulatore i baterije, tekstil i obuću