• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • RASPORED - RECIKLAŽNO DVORIŠTE

RASPORED - RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Ispis E-mail

Obavještavaju se građani niže navedenih sela na području Općine Dubrava da će se dana 03. prosinca 2020. godine u vremenu od 8,00 — 13,00 sati prikupljati otpad u mobilno reciklažno dvorište.

Za sela:

Brezje, Zvekovac, Mostari, Gornji Marinkovac, Donji Marinkovac, Radulec, Paruževac, Pehardovac

LOKACIJA: Zvekovac - kod Vatrogasnog doma

 

03.12.2020.

08,OO- 08,40 sati

Za sela:

Badinec, Dubrava, Podlužan, Kostanj, Svinjarec, Zgališće, Zetkan, Graberec

LOKACIJA: Zgališće kod Društvenog doma

 

03.12.2020.

09,OO - 09,40 sati

Za sela:

Kundevac, Gornji Vukšinac, Donji

Vukšinac, Novaki

LOKACIJA: Donji Vukšinac kod Vatrogasnog doma

 

03.12.2020.

10,00 - 10,40 sati

 

Za sela:

Nova Kapela, Habjanovac, Stara Kapela

LOKACIJA: Kod Mjesnog groblja u Novoj Kapeli

 

03.12.2020.

11,00 - 11,40 sati

Za sela:

Koritna, Ladina, Dubravski Markovac, Žukovec

LOKACIJA: Koritna kod Vatrogasnog doma

 

03.12.2020.

12,00 - 12,40 sati


 

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije