• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • -Općina Dubrava sufinancira dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka-

-Općina Dubrava sufinancira dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka-

Ispis E-mail

Općina Dubrava sufinancirat će dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Općine Dubrava.

Trajna sterilizacija 00

Sufinanciranje troškova iznosi za: 

1. ženke pasa  – do 10 kg težine…………..100,00 kuna

                        - 10 kg – 20 kg težine……  200,00 kuna

                        - preko 20 kg težine……..   300,00 kuna

 2. ženke mačaka ………………..………..  150,00 kuna

Vlasnik životinje koju namjerava podvrgnuti sterilizaciji, odnosno ostvariti pravo na sufinanciranje dijela troškova sterilizacije, dužan je prethodno ishoditi odobrenje od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, koje prilikom sterilizacije obavezno predaje veterinarskoj organizaciji kao dokaz o sufinanciranju.

Obrazac preuzmite ovdje: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SUFINANCIRANJE

Sterilizaciju je moguće obaviti na tri lokacije i to: 

1. Gejzir d.o.o., Veterinarska ambulatna Dubrava, Kalnička ul. bb, 10 342 Dubrava 

2. Veterinarska praksa Rajković, Ivančani 26, 10 342 Ivančani

3. Veterinarska stanica Vrbovec, Kolodvorska ul. 68, 10 340 Vrbovec 

                                                         

Općina Dubrava sufinancirati će sterilizaciju ženki pasa i mačaka za najviše dvije životinje po vlasniku.

Veterinarska organizacija izvršit će sterilizaciju ženki pasa samo ako su označeni mikročipom.

Nakon izvršene usluge račun koji je ispostavljen od strane vršitelja usluge mora biti umanjen za iznos sufinanciranja od strane Općine Dubrava.

* Zahtjev se dostavlja osobno u Jedinstveni upravni odjel u Općinu Dubrava ili putem mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz naznaku “Sufinanciranje – sterilizacija!”, a za sve informacije nazovite na broj 01 2725 821. 

Rok za podnošenje je do 30.11.2021. godine. 

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije