• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • -Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava-

-Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava-

Ispis E-mail

Jučer je u Kulturnom centru održan sastanak na temu Regionalnog centra za stočarstvo Dubrava.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Zagrebačke županije, Općine Dubrava, projektanti, Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba te djelatnici Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka i Središnjeg saveza uzgajivača konja hrvatski posavac.

Zagrebačka županija je u suradnji s Savezom udruga uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba i Općinom Dubrava pokrenula projekt Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava koji će pružati sustavnu, stručnu i logističku podršku uzgojnim udrugama i uzgajivačima stoke okupljenih u 15 uzgojnih udruženja s oko 50.000 uzgajivača na području Zapadne Hrvatske koje obuhvaća Grad Zagreb i 8 županija (Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska).

 custom resized c598eeb7 f27a 4ac6 8014 106803858252

 

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije